آسیاتک اینترنت یک

اولین همایش توسعه فروش و همکاری های فی مابین مخابرات استان فارس و آســـیاتک

News Date: 1392/02/18 ---News ID 5

اولین همایش توسعه فروش و همکاری های فی مابین مخابرات استان فارس و آســـیاتک

برگزاری همایش توسعه فروش با حضور مسئولین محترم مخابرات و آســیاتک، با سخنرانی فنی مدیریتی معاونت محترم بازرگانی آسیاتک و مسئولین مخابرات و پرسش و پاسخ های فنی کاربردی در پیشبرد اهداف گامی دیگر برداشته شد.

با آرزوی موفقیت و شادکامی  امور مشترکین آسیاتک