آسیاتک اینترنت یک

اولین همایش توسعه فروش و همکاری های فی مابین مخابرات استان خوزستان و آسیاتک

News Date: 1392/12/24 ---News ID 61

اولین همایش توسعه فروش و همکاری های فی مابین مخابرات استان خوزستان و آسیاتک

اولین همایش توسعه فروش با حضور مسئولین مخابرات استان خوزستان و شرکت آســیاتک ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت ، روز چهارشنبه 13 اسفند برگزار شد. در این مراسم بعد از سخنرانی مدیریت فنی بخش بازرگانی آسیاتک و مدیران و مسئولین مخابرات؛ جلسه پرسش و پاسخ های فنی-کاربردی ، کارگاه آموزشی crm  برای نمایندگان مخابرات برگزار تا بار دیگر در پیشبرد اهداف بازرگانی و پیشرفت فروش گام موثر دیگری برداشته شود