آسیاتک اینترنت یک

انتخاب آسیاتک در اولین همایش صنعت و صادرات فناوری اطلاعات

News Date: 1392/12/19 ---News ID 15

انتخاب آسیاتک در اولین همایش صنعت و صادرات فناوری اطلاعات

انتخاب آسیاتک را به عنوان یکی از واحد های منتخب کشوری در اولین همایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات (ITIEC2013) تبریک عرض می نماییم.