آسیاتک اینترنت یک

آسیاتک را با محصولات ایزی تجربه کنید!

News Date: 1392/06/04 ---News ID 23

آسیاتک را با محصولات ایزی تجربه کنید!

تمامی خریداران محترم تجهیزات D-Link از این پس می توانند با استفاده از "بن کارت تخفیف" از 200,000 ریال تخفیف در خرید از آسیاتک بهره مند شوند.
اعتبار این کارت مجازی است و فقط برای بهره گیری از خدمات ADSL آسیاتک قابل استفاده می باشد.
در صورت خرید سرویس های کمتر از این مبلغ، بن کارت سوخت خواهد شد.
توجه داشته باشید مشتری تنها برای یک شماره تلفن و یک شماره سریال محصول D-Link ،امکان استفاده از این کارت را دارد.
با توجه به این که به علت برخی محدودیت ها در پوشش مراکز مخابراتی برای تعدادی از خریداران محترم امکان بهره گیری از بن کارت ها میسر نیست دارنده کارت فقط در صورت مخدوش نشدن کارت قبل از ثبت آن در سامانه امور مشترکین می توانند آن را به فرد دیگری منتقل نمایند.
این کارت قابل استفاده در کلیه نقاط تحت پوشش ذکر شده در crm.asiatech.ir می باشد.
برای استفاده از این سرویس می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://www.asiatech.ir/D-Link