سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

اجرای زیرساخت های برق (اجرای بسکت، کابل کشی ،نصب و راه اندازی تابلو ها و ...) پروژه مرکزداده"فرودگاه پیام"


    
شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام دو مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: اجرای زیرساخت های برق (اجرای بسکت، کابل کشی ،نصب و راه اندازی تابلو ها و ...) پروژه مرکزداده"فرودگاه پیام"

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 18 تیر ماه 1403

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 27 تیر ماه 1403

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ 7،300،000،000 ریال معادل هفتصد و سی میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی WWW.ASIATECH.IR اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1746 تلفن همراه 09000900235 تماس حاصل نمايند.

مدارک:

اسناد مناقصه

جدول کابل پیام

پیش نویس قرارداد نصب و راه اندازی