نامکامپیوتر ائلمان پردازان
تلفن04135577862/04135563652
تلفن 209143001480 /09366567542
فکس
آدرستبریز خیابان امام پاساژ سهند طبقه همکف پلاک 48
ایمیلElemanpardazan.tabriz@asiatech.ir