نامکافی نت دنسا - سعید مرادی
تلفن021-66604382
تلفن 2021-66399201
فکس66604382
آدرسمهراباد جنوبی کوی فردوس خیابان اسماعیلی داخل پارک سجاد جنب سرای محله فردوس
ایمیلdensa.tehran@asiatech.ir