نامپیشگامان مانا ارتباط آسیا
تلفن04135595355
تلفن 2
فکس
آدرستبریز-خیابان امام خمینی-چهارراه منصور-برج ابریشم-طبقه 8-واحد 3
ایمیلManaertebat.tabriz@asiatech.ir