نامندای سبز
تلفن07136474728
تلفن 2
فکس0711-6474729
آدرسشیراز - خیابان ملاصدرا - کوچه دوم - مجتمع تجاری pc center - طبقه 5 - واحد 504
ایمیلdoroodchi.shiraz@asiatech.ir