ناممیلاد اسماعیلی
تلفن07136473975
تلفن 2
فکس07125626450
آدرسشیراز، چهارراه ملاصدرا، ابتدای خیابان رحمت آباد، کوچه26، ساختمان سحر، طبقه5، واحد9
ایمیلEsmaili.shiraz@asiatech.ir