ناممهران محمدی
تلفن56695004
تلفن 2
فکس56693406
آدرستهران- اسلامشهر- ابتدای خیابان باغ فیض- مجتمع تجاری نگین - طبقه منفی 1- واحد 22
ایمیلMohammadi.eslamshahr@asiatech.ir