ناممهدی منتظریان
تلفن5153725214
تلفن 2
فکس
آدرسخراسان رضوی- دولت آباد خیابان شهید رجایی نمایندگی آسیاتک، رایتل،ایرانسل آسان پرداخت پرشین
ایمیلmahdi1363mnmn@gmail.com