ناممحمد پیوندی
تلفن02334545211
تلفن 2
فکس
آدرسسمنان - ایوانکی - میدان مخابرات - کوچه یکم - پلاک 28 - طبقه اول
ایمیلpeyvandi.eyvanakey@asiatech.ir