ناممحمد محمدعلیزاده پیجا
تلفن02335354072
تلفن 2
فکس
آدرسسمنان - دامغان - امیریه - میدان شهدا - مجتمع تجاری تخت جمشید پ5 شرکت فنی و مهندسی آریا اندیشان دامغان
ایمیلMohammadalizadeh.dam@asiatech.ir