نامفناوری اطلاعات هادیران
تلفن041-42222214
تلفن 204142247111
فکس
آدرسمرند - خیابان طالقانی - خیابان قیام - بالاتر از پست بانک - اول کوی حکیم باشی
ایمیلhadiran.marand@asiatech.ir