نامفناوری اطلاعات آفتاب فردا (دفتر اصلی استان )
تلفن051-38474777
تلفن 2
فکس-
آدرسمشهد – خیابان احمدآباد –کوچه شیرین 3 - پلاک 27
ایمیلAftab.mashhad@asiatech.ir