نامفاطمه کیشانی فراهانی (تاک شبکه جام جم)
تلفن021-77972589
تلفن 277973504
فکس
آدرسنارمک - خیابان آیت – نرسیده به چهار راه تلفن خانه- نبش کوچه زرکش- ساختمان یاس- واحد 1
ایمیلJamejam.tehran@asiatech.ir