نامفاطمه نعیمی
تلفن2435226916
تلفن 2
فکس
آدرسزنجان - ابهر- خ ولیعصر - پاساژ آبی - طبقه 1 واحد 1
ایمیلNaeimi.abhar@asiatech.ir