نامعلی شاه رجبیان
تلفن03145278244
تلفن 203145278243
فکس03145249326
آدرساصفهان - شاهین شهر - بلوار نظامی - حدفاصل فرعی 3 و 4 شرقی - ساختمان اسپادان
ایمیلshahrajabian.shahins@asiatech.ir