نامعصر پردازش وندا (هایلینک)
تلفن74459
تلفن 272587000
فکس72587000 داخلی 6
آدرسمیدان رسالت تقاطع جانبازان و مدنی پایین تر از مترو گلبرگ ساختمان البرز پلاک 1325 طبقه پنجم واحد 23
ایمیلhilink.tehran@asiatech.ir