نامعبدالله نادری نیا
تلفن4442239311
تلفن 2
فکس
آدرسآذربايجان غربي- مهاباد -چهارراه طالقاني پاساژ روژ طبقه اول فروشگاه سهيل سيستم
ایمیلinfo.ue@gmail.com