نامشهرام اعلائی (اصفهان)
تلفن031-36620781 - 09131020500
تلفن 2
فکس
آدرساصفهان-شیخ صدوق شمالی-نرسیده به 4راه نیکبخت-بن بست آیینه-زنگ 2
ایمیلshahram.alaei@yahoo.com