نامشرکـت رايان ميلاد - (هفشجان)
تلفن03832579179
تلفن 2
فکس
آدرسچهارمحال و بختیاری-هفشجان -خیابان شهید مظلوم پلاکـ 224
ایمیلAsianet.Shahrekord@asiatech.ir