نامسهند رایانه
تلفن07132319044
تلفن 2
فکس
آدرسفارس- شیراز- خیابان ملاصدرا- روبروی پاساژ ملاصدرا -طبقه فوقانی گنجینه هنر- واحد سمت راست- سهند رایانه
ایمیلchabok.shiraz@asiatech.ir