نامسعید نجفی
تلفن071-36474848
تلفن 2
فکس
آدرسفارس- شیراز - ملاصدرا - کوچه 2 - مرکز کامپیوتر پارس - طبقه دوم- واحد 208
ایمیلnajafi.shiraz@asiatech.ir