نامسعید عرب
تلفن44159225
تلفن 244106140
فکس
آدرستهران- بزرگراه حکیم غرب به شرق- قبل از خیابان سازمان برنامه - پلاک 10 - طبقه 1- واحد1- عاملیت فروش سعید عرب(دایا)
ایمیلarab.karaj@asiatech.ir