نامسعید اسحقی
تلفن05147226700
تلفن 205147213030
فکس
آدرسقوچان - خیابان امام خمینی - خیابان خیام - نرسیده به چهارراه اول - سمت راست - پلاک 11 - لاوین
ایمیلlavin.ghochan@asiatech.ir