نامروژان رایان پردیس
تلفن66634825 
تلفن 266641356
فکس66634825
آدرسانتهای یادگار امام-بلوار سی متری جی .نرسیده به چهارراه هرمزان –خ راهب ممی نژاد-پلاک51 
ایمیلRozhanrayan.tehran@asiatech.ir