نامرهانت
تلفن66511744
تلفن 266514264
فکس-
آدرسستارخان- ابتدای نیایش-جنب بانک پارسیان- پلاک 8-واحد 5
ایمیلRahanet.Tehran@asiatech.ir