نامرسانا پیشتاز ایرانیان
تلفن2644233031
تلفن 22644233038
فکس-
آدرسهشتگرد- بلوار امام. روبروی پاساژ امین. ساختمان معدنی.ط 2. واحد 5
ایمیلsourtmeh.hashtgerd@asiatech.ir