نامراینیک
تلفن021-77737066
تلفن 2-
فکس021-77737066
آدرستهرانپارس - خیابان فرجام شرقی- بین گلشنی و آهنی آمینه- پلاک 49 - ساختمان سهند – طبقه 2-واحد 5
ایمیلrainik.tehran@asiatech.ir