نامداده پرداز سروش شهر قدس
تلفن46888566-8
تلفن 2
فکس46888568
آدرسقدس خیابان 45 متری روبروی فضای سبز شهرداری کوچه کارگر پلاک  3طبقه 4 
ایمیلSorush.Qods@asiatech.ir