نامحمید افشار اردکانی
تلفن07136724400
تلفن 207136721155
فکس_
آدرسسپیدان - مجتمع تجاری سپیدان - طبقه همکف
ایمیلArdakani.sepidan@asiatech.ir