نامحسین ذبیحی
تلفن04445261414
تلفن 2
فکس
آدرسآذربایجان غربی- میاندوآب خیابان میرزا کوچک خان کانون تبلیغاتی آذرآسان
ایمیلhosein.zabihi69@gmail.com