نامحجت جلیلیان - بندر امام
تلفن06152221105
تلفن 2
فکس
آدرسخوزستان-ماهشهر- ناحیه صنعتی- کوچه بهار- روبروی پاساژ نفت- (جنب ساندویچی نامبروان)-مجتمع ذبیحی -دفتر آسیاتک
ایمیلbandar.mahshahr@asiatech.ir