نامجواد جعفری ترانلو
تلفن05836228516
تلفن 209365999558
فکس
آدرسخراسان شمالی - شیروان - خیابان امام خمینی - خیابان جامی شمالی - نبش ابن سینا - پلاک 90
ایمیل