نامبهروز بهروزی
تلفن4436351361
تلفن 2
فکس
آدرسآذربایجان غربی- خوی- خیابان طالقانی- جنب بانک صادرات-کامپیوتر ماندگار
ایمیلBehrouzi.khoy@asiatech.ir