نامایده پردازان نگین آسیا
تلفن66489152 
تلفن 266489149 
فکس 66489149
آدرسخیابان انقلاب خیابان 12 فروردین وحید نظری پلاک 98 واحد 2
ایمیلeidehpardaz.tehran@asiatech.ir