ناماهورا
تلفن041-35533072
تلفن 2
فکس
آدرستبریز - خیابان امام - سه راه طالقانی - مجتمع تجاری سهند - طبقه اول - واحد 74
ایمیلfirozi.tabriz@asiatech.ir