نامامین غلامی
تلفن7132318444
تلفن 2
فکس_
آدرسفارس -شیراز- خ ملاصدرا - روبروي پاساژ ملاصدرا - جنب کـتابفروشي عبدالهي - طبقه 1 عرفان رايانه
ایمیلgholami.oz@asiatech.ir