نامامين طاهري
تلفن3145823330
تلفن 2
فکس
آدرساصفهان-دولت اباد-بلوار طالقانی -میدان انقلاب-خيابان 22 بهمن نبش کوچه 26
ایمیلa.sh_gsj@yahoo.com