ناماطلاع رسانی ستاک رایانه
تلفن07153230110
تلفن 2
فکس
آدرساستهبان- ابتدای خیابان سلمان
ایمیلsetak.estehban_f@asiatech.ir