نامآگاه سازان دز(دفتر اصلی استان)
تلفن0613-4450400
تلفن 2
فکس0613-4450400
آدرسخوزستان- اهواز- منطقه زیتون کارمندی- خیابان زمزم- بین خیابان حجت و فردوس- مجتمع ستاره - طبقه دوم-واحد 6
ایمیلsupport.611@asiatech.ir