نامآواگستر زرین ( دفتر پشتیبانی )
تلفن031-52626600
تلفن 2
فکس
آدرسفولادشهر - محله B4 – جنب دانشگاه صنعتی فولاد – مجتمع تجاری اداری زیتون – طبقه اول - واحد 22
ایمیلAvaGostar.Foladshahr@asiatech.ir