نامآنزان رایانه سبز
تلفن06143635663
تلفن 206143635664
فکس_
آدرسایذه - خیابان حافظ جنوبی - انتهای پاساژ پل
ایمیلanzan.izeh@asiatech.ir