نامآنا اروم علم آور(آنا اینترنت)
تلفن4432240519
تلفن 2
فکس
آدرسآذربايجان غربي - اروميه – چهار راه دانش – خيابان دانش – پلاک 62 – ساختمان آوا –طبقه 5 – واحد 18-19
ایمیلana.orumiyeh@asiatech.ir