نامآسیا پارس
تلفن0513-8557050
تلفن 2051-38552171
فکس
آدرسمشهد - خیابان دانشگاه - دانشگاه 18- پلاک 9 - طبقه اول - واحد 3
ایمیلkeivani.mashhad@asiatech.ir