نامآداک رایان خلیج فارس
تلفن56435644
تلفن 256796788
فکس56792041
آدرستهران-پرند-پاساژ فدک- ورودی دو-طبقه چهارم-واحد 115
ایمیلadak.parand@asiatech.ir