چه تفاوتی در سرویس های نامحدود برنزی و نقره ای و طلایی وجود دارد و منظور از گیگ هدیه و حداقل ترافیک تبادلی چیست؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

چه تفاوتی در سرویس های نامحدود برنزی و نقره ای و طلایی وجود دارد و منظور از گیگ هدیه و حداقل ترافیک تبادلی چیست؟

  • 4
  • 2
  • 1

 

چه تفاوتی در سرویس های نامحدود برنزی و نقره ای و طلایی وجود دارد و منظور از گیگ هدیه و حداقل ترافیک تبادلی چیست؟

>

چه تفاوتی در سرویس های نامحدود برنزی و نقره ای و طلایی وجود دارد و منظور از گیگ هدیه و حداقل ترافیک تبادلی چیست؟

تفاوت این سه سرویس در ضریب اشتراک آنها میباشد.ضریب اشتراک سرویسهای طلایی حداکثر 1 به  3 تا 1 به 4، نقره ای 1 به 5 تا 1 به 8 و برنزی 1 به 8 میباشد.

در سرویس های نامحدود هیچ محدودیتی در میزان استفاده از ترافیک نمیباشد ولی جهت کنترل مصارف نامتعارف و ایجاد عدالت در شبکه ، قوانین رفتار منصفانه حاکم بوده و در سرویسها تا A گیگ مصرف با سرعتی بالاتر از سرعت اسمی  و در صورت تبادل B  گیگ ، سرعت سرویس به یک پله پایین تر ، تغییر داده میشود . همچنین دقت شود که همه مقادیر روزانه بوده و گیگ هدیه و گیگ تبادلی قابل انتقال به روز بعد نمیباشد.

  • مثال1) در یک سرویس 1024 نقره ای ، با 9 گیگ هدیه و 70 گیگ تبادل ، هر روز شما تا 300 مگ مصرف دارای سرعت 1.5 مگ یعنی 1536 کیلوبیت برثانیه یعنی بالاتر از سرعت اسمی خواهید بود و بعد از آن تا 2350 مگ مصرف دارای سرعت 1024 کیلوبیت برثانیه  و در مصارف بیش از 2350 مگ  دارای سرعت دانلود  384 کیلو بیت برثانیه خواهید داشت.
  • مثال2) سرویس 128 نقره ای با 3 گیگ هدیه ، هر روز تا 90 مگ مصرف با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه یعنی بالاتر از سرعت اسمی خواهید بود و بعد از آن تا 10 گیگ مصرف با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه و برای مصارف بیشتراز 10 گیگ با سرعت 96کیلوبیت برثانیه امکان دانلود خواهید داشت.

 

چه تفاوتی در سرویس های نامحدود برنزی و نقره ای و طلایی وجود دارد و منظور از گیگ هدیه و حداقل ترافیک تبادلی چیست؟
چه تفاوتی در سرویس های نامحدود برنزی و نقره ای و طلایی وجود دارد و منظور از گیگ هدیه و حداقل ترافیک تبادلی چیست؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 52601 ratings

تفاوت این سه سرویس در ضریب اشتراک آنها میباشد.ضریب اشتراک سرویسهای طلایی حداکثر 1 به  3 تا 1 به 4، نقره ای 1 به 5 تا 1 به 8 و برنزی 1 به 8 میباشد.

در سرویس های نامحدود هیچ محدودیتی در میزان استفاده از ترافیک نمیباشد ولی جهت کنترل مصارف نامتعارف و ایجاد عدالت در شبکه ، قوانین رفتار منصفانه حاکم بوده و در سرویسها تا A گیگ مصرف با سرعتی بالاتر از سرعت اسمی  و در صورت تبادل B  گیگ ، سرعت سرویس به یک پله پایین تر ، تغییر داده میشود . همچنین دقت شود که همه مقادیر روزانه بوده و گیگ هدیه و گیگ تبادلی قابل انتقال به روز بعد نمیباشد.

  • مثال1) در یک سرویس 1024 نقره ای ، با 9 گیگ هدیه و 70 گیگ تبادل ، هر روز شما تا 300 مگ مصرف دارای سرعت 1.5 مگ یعنی 1536 کیلوبیت برثانیه یعنی بالاتر از سرعت اسمی خواهید بود و بعد از آن تا 2350 مگ مصرف دارای سرعت 1024 کیلوبیت برثانیه  و در مصارف بیش از 2350 مگ  دارای سرعت دانلود  384 کیلو بیت برثانیه خواهید داشت.
  • مثال2) سرویس 128 نقره ای با 3 گیگ هدیه ، هر روز تا 90 مگ مصرف با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه یعنی بالاتر از سرعت اسمی خواهید بود و بعد از آن تا 10 گیگ مصرف با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه و برای مصارف بیشتراز 10 گیگ با سرعت 96کیلوبیت برثانیه امکان دانلود خواهید داشت.

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی