چرا برخی مواقع بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟

Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

چرا برخی مواقع بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟

  • 4
  • 1

 

چرا برخی مواقع بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟

>

چرا برخی مواقع بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟

چنانچه هنگام تمدید گزینه های مربوط به بروزرسانی را درست انتخاب ننمایید سرویس شما بروز نمیگردد و باید طی تماس با کارشناسان فعال نمایید.

چرا برخی مواقع  بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟
چرا برخی مواقع  بعد از تمدید باید برای فعال شدن به آسیاتک زنگ بزنم؟
Product rating: 4.5 out of 5 with 3576 ratings

چنانچه هنگام تمدید گزینه های مربوط به بروزرسانی را درست انتخاب ننمایید سرویس شما بروز نمیگردد و باید طی تماس با کارشناسان فعال نمایید.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی